Vzduchotechnika

Pro tuto oblast podnikání bylo klíčové setkání vedení společnosti s bratry Martínkovými, kteří v oblasti vzduchotechniky podnikají již od r. 2007. V r. 2014 došlo k dohodě o společném postupu v oblasti realizace a projekce vzduchotechniky, přičemž společnost Dessa s.r.o. má na starosti region severní Moravy, především Ostravsko. Tímto krokem společenství firem sdružených pod názvem Rekuperace-Martínek pokrývá celé území České republiky.