O společnosti Dessa

Společnost byla založena pod názvem Dessatrans s.r.o. v r. 2007 se zaměřením na velkoobjemovou přepravu. S nástupem hospodářské recese v r.2009 se začala orientovat na zajištění práce pro drobné přepravce, kteří jsou schopni poskytnout vysoký standard a nabídnout alternativu k velkým dopravním společnostem. Původní sídlo společnosti bylo v Brandýse nad Labem. V r. 2012 došlo k přemístění sídla do Bohumína u Ostravy.

V r. 2014 došlo k rozšíření oblastí podnikání o projekci TZB a realizace vzduchotechniky. V souvislosti s tímto krokem byl změněn název společnosti na Dessa.s.r.o.